• Sun. Jun 4th, 2023

Phale ayendera chipatala cha Bwaila

Nov 4, 2022

Wachiwiri kwa nduna ya za umoyo, Olemekezeka a Enock Phale  lero akuyendera Chipatala cha Bwaila kuti amve okha zomwe zinachitika dzulo kuti ogwira ntchito wena afike polemba kuti tayamba kaye taimika ntchito zina pa chipatala maka zokhudza uchembere wabwino.

Tikupatsirane zonse pompano zomwe iwo anena.

Hon Phale addressing the members of staff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.